Declaraţie de principii

 

1)   Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim (ORDO SUPREMUS MiLiTARiS TEMPLi HIROSOLYMITANI - O.S.M.T.H.), Ordin internaţional tradiţional creştin, cavaleresc, ecumenic, cosmopolit, independent şi apolitic, este guvernat de următoarele Acte Suverane: Regulile scrise de Sfantul Bernard, Carta Transmiterii, emisă de către al 23 - lea Mare Maestru F. Johannes Larmenius la 13 februarie 1324 şi subscrisă de către Marii Maeştri succesorilor, Statutele Generale decretate la Conventul-General ţinut la Versailles, in anul 1705, Statutele 1947 (Procesul-Verbal din 27 decembrie 1946) şi Decretele Magistrale, prelucrate şi actualizate prin Statut.

 

2)     Ordinul Suprem Militar al Templului din ierusalim afirma cu fermitate, in spiritul religios si militar al originilor sale si prin vocatia sa actuala, " Creşterea influenţei invăţăturilor Domnului Nostru Iisus Hristos in societate prin desavarsirea preceptelor evanghelice si prin practica deschisa a dreptăţii si a milei ".

           

O.S.M.T.H. işi propune:

 

- Apararea credintei, a Sfintei Biserici si a civilizatiei crestine.


- Mentinerea prezentei si a influentei crestine pe Pamantul Sfant.
 

- Sprijinirea dezmostenitilor, saracilor si bolnavilor.

 

- Inălţarea spirituala a membrilor săi.

 

- Apararea nevinovatilor acuzati pe nedrept.

 

- Realizarea recensamantului, restaurarea şi intreţinerea monumentelor templiere.

 

- Studierea arhivelor care marturisesc despre vechile principii si de perenitatea spirituală a Ordinului.

 

- Elaborarea de studii istorice, heraldice, genealogice, filosofice, religioase etc., care tratează atat trecutul Ordinului, cat şi vocaţia sa prezentă.

                   

3)     Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim este moştenitorul şi continuatorul legitim al tradiţiilor şi spiritului Ordinului Templului infiinţat in 1118 de către cei nouă fondatori ai săi: HUGUES de PAYENS, GODEFROI DE SAINT - OMER, ANDRE DE MONTBARD, ARCHAMBEAU DE SAINT - AMAND, NIVARD DE MONTDIDIER, GONDEMAR, GODEFROI BISSOL, ROSSAL, HUGUES RIGAUD. Prin transformările şi reformele succesive, O.S.M.T.H. nu se poate considera ca fiind unul şi acelaşi cu Ordinul Templului medieval suprimat prin Bula Papala - "Vox in Excelso" emisă in 1312 - şi condamnarea, in 1314, a conducătorilor săi, in frunte cu Marele Maestru Jacques de Molay. De curand, in arhivele Vaticanului, a fost descoperit un document prin care Papa Clement al V-lea a absolvit de orice vina Ordinul Templului si pe cavalerii sai. Acest manuscris nu a mai putut insa sa fie transformat in Bula Papala datorita intrigilor puse la cale de regele Frantei - Filip cel Frumos.

 

4)     Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim nu este un Ordin iniţiatic, ocult, secret sau discret, şi el se adresează deopotrivă tuturor creştinilor, bărbaţi sau femei, aparţinand cultelor creştine universal recunoscute. Una dintre cele mai importante forme de "iniţiere" recunoscută de către O.S.M.T.H. este Sfanta Taină a  Botezului intru numele lui Dumnezeu Tatal, al Fiului si al Sfantului Duh. Gradele conferite de către Ordin, prin ceremonii publice, in prezenţa unui preot creştin, reprezintă o recunoaştere a zelului cu care cei ce doresc să-i aparţină lucrează la realizarea scopurilor sale declarate in statut şi a misiunii sale creştine. Gradele se conferă prin investire şi innobilare cu calitatea de demn apărător al creştinismului şi de continuator al principiilor, spiritului şi valorilor cavalereşti.

  

5)     O.S.M.T.H. nu mai are caracterul de Ordin călugăresc, prin urmare legamintele de sărăcie şi de castitate sunt transformate in angajamente de a arăta şi practica acte de milostenie, de a practica şi incuraja caritatea şi de a trăi pur, in buna tradiţie creştină, in instituţia căsătoriei sau in celibat, după cum doreşte fiecare.

 

6)    Legamantul de credinţă se manifestă prin declaraţia fiecăruia de a apăra religia creştină pană la moarte şi prin rostirea Crezului in faţa lui Dumnezeu şi a membrilor Ordinului.

 

7)    Legamantul de tăcere se reduce astăzi la păstrarea discreţiei faţă de problemele interne ale Ordinului, fiind o formă de impunere a disciplinei in interiorul organizaţiei. Desigur, dupa intelegerea corecta a misiunii, a vocatiei si a principiilor Ordinului, fiecare poate reprezenta Ordinul in public.

 

8)    Caracterul militar al O.S.M.T.H. se referă la organizarea piramidală in interiorul Ordinului, la respectarea unor norme de conduită şi de ascultare faţă de superiori, in diferitele numai pentru fapte de virtute, in aşa fel incat acţiunile in societate să fie coerente şi eficiente aşa cum o cere spiritul moştenit de la inaintaşii noştri. Sabia rămane un element de decor care simbolizează prin varful şi tăişul său armele noastre din prezent: Cuvantul şi Fapta. Cavalerii şi Doamnele Templului ai O.S.M.T.H. nu sunt chemaţi astăzi de a practica extremismul faţă de alte religii, ci de a milita cu toleranţă, prin puterea exemplului şi a credinţei, pentru extinderea creştinismului, aceasta reprezentand pentru noi Calea şi Adevărul.

 

9)    Ca buni creştini şi prin inţelegerea temeinica a principiilor evanghelice, O.S.M.T.H. se constituie ca un scut in jurul Bisericilor creştine, făcand tot posibilul ca, prin metode laice, să contribuie la desăvarşirea lucrării acestora, respectand legile din ţările unde el fiinţează, şi colaborand in egală măsură cu instituţiile statului. in Romania, O.S.M.T.H. funcţionează ca Asociaţie non-guvernamentală, non-profit, apolitică, prin Asociaţia "Magnus Prioratus Romaniae", constituită in baza Decretelor Magistrale emise de Marele Maestru al O.S.M.T.H., care ne recunosc calitatea de a reprezenta Ordinul in ţara noastră.

 

Bucureşti, 14 mai 2005 A.D. (887 A.T.)

 

Cavaler Mare Cruce Dan VASiLiU

Marele Prior al Romaniei

 

 

NON NOBIS DOMINE NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM !

 

 

Marele Priorat Magistral al Romaniei al OSMTH