Capitulul de Innobilare al Marelui Priorat General Magistral al Romaniei - Arad, 27 octombrie 2018 A.D. (900 A.T.)